UAB "PALANGOS KOMUNALINIS ŪKIS"

Ganyklų g. 34, Palanga
Įmonės kodas: 152409729
PVM kokėtojo kodas LT524097219

Direktorius GEDIMINAS VALINEVIČIUS

Tel. 8 460 48105

Paslaugų užsakymas tel. 8 460 49008

Adresas: Ganyklų g. 34, Palanga LT 00126

El. pašto adresas  info@palkom.eu email

FINANSINIAI RODIKLIAI

Informacija skelbiama vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019-01-31 sprendimu Nr. T2-19 dėl Palangos miesto savivaldybės valdomų įmonių strategijų sudarymo, atnaujinimo ir įgyvendinimo, pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašu.

Bendrovė UAB “Palangos komunalinis ūkis” yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, įregistruota Valstybės įmonės registrų centre ir pradėjusi veiklą 1990 m. gruodžio 28 d. Bendrovės buveinės adresas: Ganyklų 34, Palanga, Lietuvos Respublika. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas, valdymo organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir administracijos vadovas (direktorius). Bendrovė vykdo ūkinę - komercinę veiklą, kurią organizuoja ir vykdo administracijos vadovas – direktorius. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi įstatais, Civiliniu kodeksu, LR Akcinių bendrovių ir kitais įstatymais bei teisės aktais. Bendrovės pagrindinis veiklos objektas – komunalinių ir kitų komercinių paslaugų teikimas gyventojams, miesto komunalinio ūkio priežiūra ir tvarkymas, t.y. gatvių dangos ir kitų konstrukcinių elementų priežiūra ir nežymių pažeidimų taisymas; gatvių mechanizuotas valymas; gatvių priežiūra žiemą; mechanizuotas sniego valymas ir gatvių barstymas; rankinis gatvių, šaligatvių valymas ir jų barstymas žiemą; atliekų tvarkymas, kapinių priežiūra; bendro naudojimo teritorijose esančio inventoriaus priežiūra; gatvių, skverų, aikščių ir parkų (miško parkų) apželdinimas ir žaliųjų plotų bei želdinių priežiūra; gatvių ženklinimas; kelio ženklų ir šviesoforų įrengimas ir priežiūra; apšvietimo elektros tinklų eksploatavimas; visuomeninių tualetų priežiūra; paplūdimių ir miškelių valymas ir tvarkymas; teritorijų prie daugiabučių namų priežiūra; daugiabučių gyvenamųjų namų elektros ir šilumos ūkio priežiūra ir eksploatavimas; laidojimo namų eksploatavimas ir ritualinių paslaugų teikimas, daugiabučių gyvenamųjų namų administravimas ir renovacija, autobusų stoties eksploatavimas. Komercinių paslaugų teikimas gyventojams – įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, daugiabučių namų, sodų ir garažų bendrijoms, daugiabučių namų ir bendrabučių gyventojams, individualių namų savininkams. Paslaugos vykdomos sudarius sutartis arba pagal vienkartinius užsakymus.